50 COMMENTS

 1. ዓሽ ደስ ክብል ኣነ ናይ ብሓቂ እዚ ክብሮም ዝበሃል ደራፊ ብጣዕሚ ኢየ ዝፈትዊ ብፍላይ ሓንቲ ጓይላ ዝዓይነታ ደርፊ ኣቅሪቡ ፍልይቲ ሕጂ ከኣ ብክብ ዝበለ መጺና ኣሎ #like ንግበረሉ መታን ክዓቢ by ሰላም ለይቲ

 2. waww shikorinatatt dess bhali Nice song I LOVE you🖒🖒🖒🖒🖒👌👌👌👏👏❤❤❤❤💘💘💘💋💋💋💋💋💋😍😍😍😍😍😍😍😍🇪🇹🇪🇹🇪🇹 asayyyyy shiko

 3. ኣቤት ደቂ ትግራይ ሽኮርናታት
  ግርም ዝኮነ ኩዳ ዘለዎ ደርፊ ብእውነት ምስ ምሉእ ትሕዝቱኡ።
  ነቲ ደርፍኩም ድየ ክደንቅ ዋላስ ነቲ ኣዋልድኩም ጥፍእኒ ኢካ ድምብርብር ኢሊኒ። ኣጀኩም ጅብዓት ደንቂ ዝኮነ ባህላዊ ደርፊ ትግርኛ ኢኩም ትምጽልና ዘለኩም እሞ ነምስግነኩም ከኣ።
  ሰላም ኣብ ክልህና ይሰስን ስከ በሉ።
  እምበር ሓንቲ ካብ ትግራይ ከይኣመጸኩ ድቃስ የለን እንተዘይኮይኑ ኣብ Commentን likeን ኢዩ ስርሓይ ክኸውን።
  ኣይትፍእና ወ likeን Commentን ከኣ ኣይንሓምቅን ኢና ተግደስቲ ባህላዊ ትግርኛ.
  እኔ የኤርትራ ልጅ ነኝ
  ኣ ላቪ ዩ ምቅራት

Comments are closed.