Friday, September 22, 2017
34:13 video

የበቀለ ገርባ ችሎት – (በነገራችን ላይ)

አቶ በቀለ ገርባ መራር የእስር ጊዜ አሳልፈው ከተለቀቁ በኋላ በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ሽግግር ሊኖር የሚችለው “በሰላማዊ ትግል ብቻ ነው” ብለው እንደሚያምኑ አስረግጠው ይከራከሩ ነበር። እኚህ...
31:36 de0dcbcc676b12083d4251dd39274f07video

የኢትዮጵያ ህዝባዊ አመፅ በእንግሊዞች አይን Wazema ONAIR 031317

በዕለቱ የዋዜማ መፅሄት መሰናዶ -የኢትዮጵያ ህዝባዊ አመፅ በእንግሊዞች አይን? -በጋምቤላ ጥቃት ተፈፀመ! -የኦሮምያና የአዲስ አበባ ድንበር ውዝግብ እየተጋጋመ ነው ዋዜማን አድምጡ አጋሩ

LATEST POSTS