Friday, September 22, 2017
24:15 video

ከግለሰቦችና ከፖለቲካ ፓርቲዎቻችን ማን ይበልጣል? Wazema ONAIR 070317

በዕለቱ የዋዜማ መፅሄት መሰናዶ -ከግለሰቦችና ከፖለቲካ ፓርቲዎቻችን ማን ይበልጣል? -የኦሮሚያ ልዩ መብት በአዲስ አበባ አዋጅ ለኦሮሞው ምን ያተርፍለታል? -አርከበ ሱቆች በግማሽ ሚሊያን አመታዊ ሽያጭ ግብር ክፈሉ ተብለዋል! ...

LATEST POSTS