Friday, November 17, 2017
14:56 video

የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን በአውሮጳና መካከለኛው ምሥራቅዕ (1903 ዓ ም) ፤ የመፅሀፍ ዳሰሳ Wazema BR...

ፕሮፌሰር ባህሩ "የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን በአውሮጳና መካከለኛው ምሥራቅ" (1903 ዓ.ም) በሚል ርዕስ ለኅትመት ያበቁት ይህ ድርሳን ከዚህ ቀደም ለአንባቢያን ካበረከቷቸው የምርምር ሥራዎች በይዘቱም ሆነ...
24:15 video

ከግለሰቦችና ከፖለቲካ ፓርቲዎቻችን ማን ይበልጣል? Wazema ONAIR 070317

በዕለቱ የዋዜማ መፅሄት መሰናዶ -ከግለሰቦችና ከፖለቲካ ፓርቲዎቻችን ማን ይበልጣል? -የኦሮሚያ ልዩ መብት በአዲስ አበባ አዋጅ ለኦሮሞው ምን ያተርፍለታል? -አርከበ ሱቆች በግማሽ ሚሊያን አመታዊ ሽያጭ ግብር ክፈሉ ተብለዋል! ...

LATEST POSTS