Thursday, May 25, 2017
31:36 de0dcbcc676b12083d4251dd39274f07video

የኢትዮጵያ ህዝባዊ አመፅ በእንግሊዞች አይን Wazema ONAIR 031317

በዕለቱ የዋዜማ መፅሄት መሰናዶ -የኢትዮጵያ ህዝባዊ አመፅ በእንግሊዞች አይን? -በጋምቤላ ጥቃት ተፈፀመ! -የኦሮምያና የአዲስ አበባ ድንበር ውዝግብ እየተጋጋመ ነው ዋዜማን አድምጡ አጋሩ
26:54 5950f3109a56ca0e7c3e844c938da0ddvideo

ሰማያዊ ፓርቲ በቀድሞ አመራር ምዝበራ ተፈፅሞብኛል እንጂ ፓርቲው አልተከፋፈለም አለ Wazema ONAIR 022717

በዕለቱ የዋዜማ መፅሄት መሰናዶ -ሰማያዊ ፓርቲ በቀድሞ አመራር ምዝበራ ተፈፅሞብኛል እንጂ ፓርቲው አልተከፋፈለም አለ -ሱዳን ኣኢትዮጵያውያን ስልፈኞችን ቀጣች -ዳኞች በተሀድሶ ስብሰባ ሰበብ ፍርድ ቤቶችን ዘጉ -ነርሲስ ናልባንድያን የመታሰቢያ...

LATEST POSTS